II Jornada «Polítiques culturals, creativitat i cultura...

Programa

10h Obertura de sala

10,15h Presentació de la jornada a càrrec de Josep Lluís Fecé.

10,30-12h «La cultura de fer cultura. Polítiques culturals vs. cultura?»
En aquesta ponència es realitzarà una lectura crítica de l’estat actual de la cultura i ...

Your ad could be here

I Jornada «Praxis cultural i docència universitaria»

Les primeres jornades es van desenvolupar a la Universitat de Girona, el 15 de desembre del 2016. Es van programar les ponències durant el matí i una activitat vinculada que vam anomenar «Dinar rodó», un dinar-debat pel qual vam fer una convocatòria ...

Imatge d'espais al marge

Espais al marge, un lloc de reflexió cultural

Les jornades «Espais al marge» sorgeixen de la voluntat d’acostar els projectes de producció i/o exhibició al debat cultural, amb l’objectiu d’acabar amb l’escletxa de separació que lamentablement, tan sovint, es deriva de l’aïllament de la distinció total entre pràctica i teoria. ...