Espais al marge, un lloc de reflexió cultural

Les jornades «Espais al marge» sorgeixen de la voluntat d’acostar els projectes de producció i/o exhibició al debat cultural, amb l’objectiu d’acabar amb l’escletxa de separació que lamentablement, tan sovint, es deriva de l’aïllament de la distinció total entre pràctica i teoria. La possibilitat de celebrar unes jornades a la Universitat de Girona es revela com una estimulant oportunitat de posar en relació professionals -potencials, emergents i consolidats- amb una institució dotada d’una reconeguda autoritat intel·lectual i acadèmica, i que juga un paper que hauria de ser fonamental al debat cultural actual.

L’establiment d’aquest espai comú, conformat per perspectives i experiències personals i professionals diverses, té com a principal objectiu la generació d’un marc mental compartit per totes i tots els assistents; que serveixi de germen d’un tipus de reflexió crítica a l’entorn de les polítiques culturals -i la relació que aquestes estableixen amb l’art- i que, a més, es pretén que sigui continuada en el temps. Així doncs, a la jornada volem reflexionar sobre algunes qüestions que es troben en l’essència de la pràctica cultural però que, tanmateix, són “invisibles”.

Objectius del projecte «Espais al marge»

Aquestes jornades persegueixen dos tipus d’objectius que miraran d’entrelligarse en el seu desenvolupament:

Teòrics


· Determinar si els conceptes abstractes es connecten amb la realitat viscuda.
· Revelar l’origen ideològic del discurs hegemònic del debat cultural en l’actualitat i els seus efectes sobre les pràctiques culturals.
· Promoure la democratització de l’espai públic i la lliure interpretació de la cultura.
· Comprendre l’entorn i reflexionar sobre les pràctiques culturals, el seu sentit i el seu paper a la ciutat. Comprendre, mitjançant la seva fase urbana, els processos socioeconòmics que han transformat i que segueixen transformant el món com la globalització, la informacionalització, la hibridació cultural, etc.

Pràctics

· Donar a conèixer i analitzar l’estat actual dels espais d’exposició i producció cultural contemporània a l’àmbit local.
· Comparar els anteriors resultats amb els models existents a l’estat espanyol i a l’espai europeu.
· Posar en relació els diferents agents interventors de les polítiques culturals.
· Debatre sobre els perills i la convivència en la professionalització dels espais d’exposició i producció que, fins ara, no han participat en les polítiques culturals.
· Crear un espai tant físic com virtual on es puguin establir relacions entre (futurs) professionals de la gestió cultural i els espais d’exposició i producció cultural contemporània.

Destinataris del projecte

El projecte es dirigeix a artistes, estudiants, investigadors, analistes, gestors culturals, polítics, artistes, activistes i a tots aquells agents que participen, o no, a l’espai públic des de l’àmbit cultural.

    
Entrades recents